Chính sách bảo mật 97win

97win cam kết bảo vệ quyền riêng tư của tất cả người chơi. Chúng tôi hiểu rằng bạn tin tưởng chúng tôi với thông tin cá nhân của mình, và chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ nó.

Chính sách bảo mật 97win cung cấp giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn.

1. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân khi bạn đăng ký tài khoản 97win, khi bạn đặt cược, hoặc khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin cá nhân khi chúng tôi thu thập bao gồm:

  • Tên, địa chỉ email, số điện thoại
  • Thông tin tài khoản của bạn, chẳng hạn như tên người dùng, mật khẩu, và số dư tài khoản
  • Thông tin về hoạt động của bạn trên 97win, chẳng hạn như các cược bạn đặt, các trò chơi bạn chơi, và các trang web bạn truy cập

2. Cách mà chúng tôi sử dụng những thông tin của bạn

Chúng tôi luôn sử dụng các thông tin của bạn để:

  • Cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như cá cược, casino trực tuyến, và poker trực tuyến
  • Đảm bảo tất cả đều an ninh và bảo mật cho tài khoản của bạn
  • Gửi cho bạn những thông tin cần thiết về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
  • Thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của bạn, chẳng hạn như thanh toán tiền cược hoặc rút tiền

3. Cách mà chúng tôi luôn chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba sau:

  • Các đối tác dịch vụ của chúng tôi, những người giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ của mình, chẳng hạn như xử lý thanh toán và cung cấp hỗ trợ khách hàng
  • Các cơ quan chính phủ, nếu chúng tôi được yêu cầu bởi pháp luật

Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

4. Quyền của bạn

Bạn có tất cả các quyền truy cập, sửa đổi, hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng thông tin của mình cho các mục đích tiếp thị.

Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

5. Bảo mật

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật, và quản lý để bảo vệ thông tin của bạn.

Các biện pháp bảo mật vật lý của chúng tôi bao gồm bảo vệ truy cập vào các trung tâm dữ liệu của chúng tôi bằng mã bảo mật và hệ thống camera giám sát.

Các biện pháp bảo mật kỹ thuật của chúng tôi bao gồm mã hóa dữ liệu, tường lửa, và phần mềm chống vi-rút.

Các biện pháp bảo mật quản lý của chúng tôi bao gồm quy trình xác minh danh tính và đào tạo nhân viên về bảo mật thông tin.

6. Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi các chính sách bảo mật theo thời gian. Nếu chúng tôi có thực hiện bất kỳ các thay đổi quan trọng nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nhanh nhất qua email hoặc thông báo trên trang web của chúng tôi.

7. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ những câu hỏi nào khác về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ ngay với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.