Điều Khoản Điều Kiện 97win

1. Áp dụng

Các Điều Khoản Điều Kiện này áp dụng cho tất cả người dùng sử dụng trang web, ứng dụng di động hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của 97win.

2. Đăng ký

Để sử dụng Dịch vụ, bạn phải đăng ký tài khoản 97win. Khi đăng ký, bạn phải cung cấp thông tin cá nhân của mình, bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, và ngày sinh. Bạn cũng phải chấp nhận các Điều Khoản này.

3. Tuổi hợp pháp

Để sử dụng Dịch vụ, bạn phải đủ tuổi hợp pháp theo luật pháp Việt Nam.

4. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên Dịch vụ, bao gồm văn bản, hình ảnh, đồ họa, âm thanh, và video, đều thuộc sở hữu của 97win hoặc các bên thứ ba đã cấp phép cho 97win. Bạn không được sao chép, phân phối, hoặc sử dụng nội dung này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng cá nhân.

5. Cờ bạc có trách nhiệm

97win cam kết cung cấp một môi trường chơi game an toàn và công bằng cho tất cả người chơi. Chúng tôi hiểu rằng cá cược có thể gây nghiện, và chúng tôi có các biện pháp để giúp người chơi chơi có trách nhiệm.

6. Giới hạn tiền gửi

97win cung cấp các giới hạn tiền gửi để giúp người chơi kiểm soát chi tiêu của họ. Người chơi có thể đặt giới hạn tiền gửi tối thiểu và tối đa của riêng họ.

7. Giới hạn thời gian chơi

97win cung cấp các giới hạn thời gian chơi để giúp người chơi nghỉ ngơi và thư giãn. Người chơi có thể đặt giới hạn thời gian chơi tối đa của riêng họ.

8. Trách nhiệm của người chơi

Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra trên tài khoản của mình. Bạn có nghĩa vụ bảo mật thông tin tài khoản của mình và không được tiết lộ thông tin này cho bất kỳ ai khác.

9. Sử dụng Dịch vụ

Bạn chỉ được sử dụng Dịch vụ cho mục đích cá nhân và hợp pháp. Bạn không được sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào khác, chẳng hạn như:

  • Để thực hiện các hành vi trái pháp luật hoặc vi phạm các quy định của pháp luật.
  • Để quấy rối hay đe dọa hoặc xúc phạm những người khác.
  • Để truyền bá các thông tin khi sai lệch hoặc gây hại.

10. Nội dung vi phạm

97win có quyền xóa bất kỳ nội dung nào vi phạm các Điều Khoản này.

11. Thay đổi Điều Khoản

97win có quyền thay đổi Điều Khoản này bất cứ lúc nào. Bạn có trách nhiệm cập nhật các Điều Khoản mới nhất.

12. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản này sẽ được giải quyết theo luật pháp Việt Nam.

13. Điều khoản chung

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản này bị vô hiệu hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực.

14. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Điều Khoản này, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của 97win.